pasek

Prosimy o wypełnienie Ankiety diagnostycznej na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) LGD ZPT –WYPEŁNIJ

Informujemy, iż od dnia 1 sierpnia br. obowiązują nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanu dotyczące premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dotacji innych w tym dla firm. Aktualne dokumenty znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 Przypominamy także, iż zmieniły się lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji, które dostępne są TUTAJ i TUTAJ

W związku z zakończeniem oceny wniosków z naboru nr 8/2022 na operacje z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poniżej udostępniamy: Listy dotyczące operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz wybranych – POBIERZ Protokół z posiedzenia w dniu 12.08.2022 r. – POBIERZ

W związku z zakończeniem oceny wniosków z naboru nr 7/2022 na operacje z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poniżej udostępniamy: Listy dotyczące operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz wybranych – POBIERZ Protokół z posiedzenia w dniu 12.08.2022 r. – POBIERZ

W związku z zakończeniem oceny wniosków z naboru nr 9/2022 na operacje z zakresu: zachowania dziedzictwa lokalnego poniżej udostępniamy: Listy dotyczące operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz wybranych – POBIERZ Protokół z posiedzenia w dniu 12.08.2022 r. – POBIERZ

Informujemy, iż na dzień 12.08.2022 r. zaplanowano posiedzenie Rady ZPT. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów: 7/2022, 8/2022 oraz 9/2022. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top