Trwają konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR oraz pozostałych dokumentach dotyczących oceny i wyboru operacji. Zapraszamy do przekazywania swoich uwag/opinii na pomocą ankiety on-line, formularza zmian lub bezpośrednio w biurze ZPT. Dodatkowo, w każdej gminie członkowskiej odbędą się spotkania konsultacyjne. Wzory dokumentów do zmiany a także terminy i miejsca spotkań w zakładce "Aktualności"