Trwają konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR. Zapraszamy do przekazywania swoich uwag/opinii na pomocą ankiety on-line, formularza zmian lub bezpośrednio w biurze ZPT.  Wzory dokumentów do zmiany a także terminy i miejsca spotkań w zakładce "Aktualności"