pasek

Miło nam poinformować, iż wniosek złożony w Ministerstwie Energii  w ramach I  konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii  przez Klaster Energii Zielony Pierścień  Tarnowa przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Kolejnym etapem  kwalifikacji jest  ocena merytoryczna w Departamencie  Energii Odnawialnej Rozproszonej i Ciepłownictwa (DEO).


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów
Tel/Fax: 14 632 63 45
Scroll to Top
Facebook