pasek

OGŁOSZENIE MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ:

“Szanowni Państwo,

Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór uczestników na wyjazd studyjny do Francji (Region Owernia-Rodan-Alpy). Celem wyjazdu jest lobbowanie na rzecz umożliwienia rolnikom sprzedaży produkowanej przez nich żywności na takich samych (lub zbliżonych) zasadach jakie obowiązują we Francji – szczególnie w kwestii zakwalifikowania tzw. zbiorowych punktów sprzedaży jako działalności rolniczej, oraz zwiększenia możliwości w zakresie miejsc prowadzenia sprzedaży produktów o lokalne punkty sprzedaży detalicznej (targowiska, sklepy, restauracje i stołówki), funkcjonujące na obszarze powiatu, w którym rolnik prowadzi działalność oraz na terenie powiatów ościennych.

Liczba uczestników wyjazdu: 20 osób poniżej 35 roku życia

Czas trwania wyjazdu: 5 dni

Termin: połowa  czerwca 2018 r.

Planowany, ramowy program wyjazdu studyjnego:

I dzień (niedziela):

 • wylot z Krakowa do Lyonu
 • przejazd z lotniska do miejsca zakwaterowania, kolacja

II-IV dzień (poniedziałek – piątek):

 • spotkanie/seminarium (3-4 godz.) w siedzibie Regionalnej Izby Rolniczej w Lyonie (23, Rue Jean Baldassini, 69364 LYON CEDEX 07), z udziałem francuskiego eksperta w dziedzinie sprzedaży żywności przez rolników (prelekcja dot. wymogów sanitarnych, przepisów podatkowych oraz marketingu oferowanych produktów). Ekspert (wykładowca) z Francji, powinien posiadać kwalifikacje merytoryczne oraz doświadczenie w dziedzinie sprzedaży żywności przez rolników, w szczególności w zakresie wymogów sanitarnych, przepisów podatkowych oraz marketingu produktów rolno-spożywczych;
 • wizyta w zbiorowym punkcie sprzedaży, ok. 2-3 godz. (sklep w którym grupa rolników sprzedaje wyprodukowane we własnych gospodarstwach płody rolne /surowce/ oraz wytworzoną z nich żywność: sery, pieczywo, makarony, przetwory owocowe i warzywne itp.), zlokalizowanym w odległości do ok. 100 km. od Lyonu spotkanie z francuskimi rolnikami sprzedającymi swoje produkty w tym punkcie: omówienie zasad funkcjonowania, działań marketingowych i własnych doświadczeń wynikających z prowadzenia tej działalności spotkanie;
 • wizyta w dwóch gospodarstwach rolnych wprowadzających na lokalny rynek żywność wytworzoną z własnych surowców (przetworzone produkty roślinne i/lub zwierzęce), w ramach co najmniej dwóch spośród wymienionych działalności tj.: sprzedaż w gospodarstwie; sprzedaż w zbiorowym punkcie sprzedaży; sprzedaż na targowisku; dostawy do lokalnych stołówek; sklepów, restauracji; sprzedaż obwoźna; sprzedaż przez Internet. Czas wizyty – ok. 2-3 godz. w jednym gospodarstwie;
 • spotkanie z przedstawicielami władz regionu (w Regionalnej Izby Rolniczej w Lyonie, (23, Rue Jean Baldassini, 69364 LYON CEDEX 07; ok. 2-3 godz.), na które zaproszeni zostaną również francuscy parlamentarzyści oraz europarlamentarzyści, poświęcone działaniom polityczno-gospodarczym wspierającym tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w branży rolno-spożywczej;
 • zwiedzanie targu Les Halles de Lyon im. Paula Bocuse’a (słynny targ nazywany „brzuchem Lyonu”. Swoje wyroby prezentuje tu ok. 60 wystawców regionalnych produktów tj. sery, wędliny, pieczywo, ryby, wino, mięso) – ok. 2-3 godz.
 • zwiedzanie targu Croix Rousse w Lyonie (popularny targ na świeżym powietrzu, na którym zaopatrują się mieszkańcy Lyonu, można tam znaleźć wysokiej jakości regionalne produkty w dobrych cenach. Swoje produkty wystawia tam 100 – 200 producentów serów, wędlin, warzyw, owoców i.in.) – ok. 2 godz.

V dzień (czwartek):

 • przejazd na lotnisko, wylot do Krakowa.

W ramach wyjazdu uczestnicy mają zapewnione:

 • przelot samolotem
 • transport na terenie Francji miejscowym autokarem
 • zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z programem (4 noclegi, 4 śniadania, 3 obiady, 4 kolacje)
 • ubezpieczenie KL i NNW
 • opiekę pilota
 • tłumacza

Łączny szacowany koszt wyjazdu na 1 uczestnika to 4 940 zł, natomiast uczestnicy płacą 600 zł

Wpłata kwoty w wysokości 600 zł na konto Izby: 49 8589 0006 0000 0030 8513 0001tytułem: darowizna na działalność MIR.

Warunki uczestnictwa:

 1. Do udziału w wyjeździe zapraszamy małopolskich rolników do 35 roku życia właścicieli gospodarstw rolnych lub członków ich rodzin pracujących w gospodarstwie, którzy prowadzą działalność w ramach sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego lub MLO lub zamierzają zajmować się rolnictwem i rozwijać swoją działalność w zakresie drobnego przetwórstwa i sprzedaży własnych produktów na lokalnym rynku.

Na zgłoszenia czekamy do 30 maja br.

Prosimy o zgłoszenia drogą mailową lub telefonicznie

podając poniższe dane:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • nr tel.
 • e-mail
 • krótką charakterystykę prowadzonej/planowanej działalności (pow. upraw, rodzaj produkcji itp.).

Osoba do kontaktu:

Jolanta Kałmuk

Małopolska Izba Rolnicza

 1. Krakowiaków 45 A/15

31-964 Kraków

Tel./fax (012) 643 17 62 lub 14 6210064

e-mail: j.kalmuk@mir.krakow.pl

 

Henryk Dankowiakowski

Dyrektor Małopolskiej Izby Rolniczej

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl.”

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów
Tel/Fax: 14 632 63 45
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top
Facebook