pasek

FIO Małopolska Lokalnie  Południe 2018  już rusza . Ponownie można starać się o małe granty na realizację społecznych planów i marzeń. Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie Południe” kierowany jest do organizacji pozarządowych, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grup nieformalnych i samopomocowych. Aby zwiększyć zaangażowanie obywateli  i organizacji pozarządowych działających na terenie południowej części woj. Małopolskiego, Narodowy Instytut Wolności przekazał lokalnym operatorom blisko 540 tysięcy złotych na realizację projektów, które będą rozdysponowane w latach 2018 i 2019. Aby zwiększyć szanse na realizacje lokalnych potrzeb i planów Zapraszamy zainteresowanych konkursem do udziału w spotkaniach organizowanych przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych Mila operatora tegorocznego  konkursu w powiecie brzeskim, tarnowskim oraz Mieście Tarnów. Bezpłatne seminaria odbędą się:

17.07. 2018 r. (wtorek) w Domu Strażaka w Skrzyszowie o godzinie 15.00

Seminarium organizowane przy wsparciu Ambasadora Projektu Pani Joanny Dzieńskiej  Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa

19.07.2018 r.(czwartek) w Domu Ludowym w Zawadzie Uszewskiej 176 o godzinie 12.00

Seminarium organizowane przy wsparciu Ambasadora Projektu Pani Katarzyny Jasnos Lokalna Grupa Działania Na Śliwkowym Szlaku

23.07.2018 r. (poniedziałek) w Siedzibie OWES w Tarnowie ul Św. Anny 5 o godzinie 12.00

Seminarium organizowane przy Pomocy Ambasadora Projektu  Pani  Agnieszki Sroki.                                  

 

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa na adres fio@mila.org.pl, lub bezpośrednio u Ambasadorów Projektu.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów
Tel/Fax: 14 632 63 45
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top
Facebook