pasek

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania „Odnowa i rozwój wsi”

10 grudnia br. w sali audiowizualnej Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie odbyło się szkolenie nt. Odnowa wsi – dobre praktyki, przykłady projektów i dofinansowania z osi III i IV PROW. Szkolenie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród lokalnych działaczy, szczególnie sołtysów, którzy chętnie odpowiedzieli na zaproszenie. Szkolenie przybliżyło piękną ideę ODNOWY WSI mającą już wieloletnią i mocno zakorzenioną tradycję, w szczególności w województwie opolskim i śląskim.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania „Małe projekty”

Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie pn. “Zasady prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz rozliczania go , dla beneficjentów którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji typu Małe projekty”. Celem szkolenia było przybliżenie zasad prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz rozliczania go, zapoznanie z wnioskiem o płatność i zasadą kompletowania wymaganej przez Urząd Marszałkowski dokumentacji. Szkolenie poprowadziła Pani Monika Karlińska.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

W przygotowaniu…

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W przygotowaniu…


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów
Tel/Fax: 14 632 63 45
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top
Facebook