pasek

Miło nam poinformować, iż wniosek złożony w Ministerstwie Energii  w ramach I  konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii  przez Klaster Energii Zielony Pierścień  Tarnowa przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Kolejnym etapem  kwalifikacji jest  ocena merytoryczna w Departamencie  Energii Odnawialnej Rozproszonej i Ciepłownictwa (DEO).

Poniżej udostępniamy  najnowszą interpretację ARiMR dotyczącą działania 19.2  – rozliczenie wyprzedzającego finansowania (dotyczy beneficjentów innych niż osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz jednostek sektora finansów publicznych). Należy zwrócić szczególną uwagę na zapis w ostatnim akapicie pisma dotyczący konieczności uruchomienia odrębnego rachunku bankowego do obsługi tylko i wyłącznie kwoty wyprzedzającego finansowania. Interpretacja – pobierz


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów
Tel/Fax: 14 632 63 45
Scroll to Top
Facebook