pasek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pn.: “Promocja i rozwój klastra energii ZPT poprzez stworzenie modelu energetyki rozproszonej”.

Kwota operacji: 209 838,00 zł

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa realizuje operację w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn.: “Promocja i rozwój klastra energii ZPT poprzez stworzenie modelu energetyki rozproszonej”. 

Celem operacji jest:

 1. Rozpropagowanie idei efektywnego i oszczędnego zarządzania i wykorzystania energii na terenach wiejskich, wskazanie korzyści z szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 2. Podniesienie świadomości lokalnej społeczności w obszarach efektywnego wykorzystania energii,
 3. Wskazanie korzyści z szerokiego wykorzystania OZE w gospodarstwach rolnych i domowych,
 4. Wymiana doświadczeń w zakresie gospodarowania energią,
 5. Upowszechnienie wiedzy w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze gospodarki energetycznej,
 6. Upowszechnienie wiedzy związanej z korzyściami wynikającymi z wprowadzenia urządzeń energooszczędnych,
 7. Kształtowanie pozytywnych nawyków wpływających na elementy związane z oszczędzaniem energii,
 8. Uświadomienie lokalnej społeczności w obszarze zanieczyszczenia środowiska wynikającego z nieprawidłowego wykorzystania zasobów energii.

Operacja jest realizowana w partnerstwie Gminy Ciężkowice, Gminy Skrzyszów i Gminy Wierzchosławice.

Na realizację operacji składają się następujące działania:

 1. Zorganizowanie 1 wyjazdu studyjnego dla 40 osób,
 2. Zorganizowanie 16 spotkań z mieszkańcami wszystkich Gmin wchodzących w skład Klastra Energii,
 3. Przeprowadzenie konferencji naukowej,
 4. Przygotowanie materiałów promocyjnych drukowanych w ilości 500 sztuk folderu, pokazującego szerokie spectrum efektywnego zarządzania energią i ulotek w ilości 50 000 szt. informujących o działaniach kastra, które pełnią funkcje informacyjne i edukacyjne,
 5. Opracowanie ekspertyzy na potrzeby sprawnego wdrażania zadań postawionych przy powołaniu Klastra Energii,
 6. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w prasie – 4 artykuły i w radio 28 spotów emitowanych w okresie 14 dni.

Zarejestruj się jako partner sieci KSOW na : www.ksow.pl

 1. Plakat promocyjn0-informacyjny – POBIERZ
 2. Szczegóły operacji – POBIERZ
 3. Niemcy – wyjazd studyjny – POBIERZ
 4. Spotkania gminne – POBIERZ
 5. Plakat – konferencja – POBIERZ
 6. Artykuł prasowy nr 1 – POBIERZ
 7. Artykuł prasowy nr 2 – POBIERZ
 8. Artykuł prasowy nr 3 – POBIERZ
 9. Artykuł prasowy nr 4 – POBIERZ
 10. Ulotka informacyjna – POBIERZ
 11. Folder informacyjny – POBIERZ
 12. Spot radiowy – POBIERZ

 

 

 

 

 


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top