pasek

Informujemy, iż na dzień 8 października br. o godzinie 14.00 zaplanowane jest Posiedzenie Rady w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem.

Proponowany Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do umowy  o przyznanie pomocy nr  01877-6935-UM0612094/20 z dnia 29.12.2020 roku, do wniosku 21/P/2020 pod tytułem „Zakup drona i kamery na potrzeby świadczenia specjalistycznych usług” złożonego przez Panią Joannę Bednarską.
  4. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie umowy  o przyznanie pomocy nr  02130-6935-UM0612577/21 z dnia 29.09.2021 roku, do wniosku nr 1/TREK/2021pod tytułem „Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice” złożonego przez Gminę Wietrzychowice.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top