pasek

W związku z zakończeniem oceny wniosków z naboru nr 8/2022 na operacje z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poniżej udostępniamy: Listy dotyczące operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz wybranych – POBIERZ Protokół z posiedzenia w dniu 12.08.2022 r. – POBIERZ

W związku z zakończeniem oceny wniosków z naboru nr 7/2022 na operacje z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poniżej udostępniamy: Listy dotyczące operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz wybranych – POBIERZ Protokół z posiedzenia w dniu 12.08.2022 r. – POBIERZ

W związku z zakończeniem oceny wniosków z naboru nr 9/2022 na operacje z zakresu: zachowania dziedzictwa lokalnego poniżej udostępniamy: Listy dotyczące operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz wybranych – POBIERZ Protokół z posiedzenia w dniu 12.08.2022 r. – POBIERZ

Informujemy, iż na dzień 12.08.2022 r. zaplanowano posiedzenie Rady ZPT. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów: 7/2022, 8/2022 oraz 9/2022. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

Informujemy, iż zostały zaktualizowane lokalne oraz specyficzne kryteria wyboru operacji. Lokalne kryteria wyboru operacji – POBIERZ Specyficzne kryteria wyboru operacji – POBIERZ  

Informujemy, iż na dzień 19.07.2022 r. zaplanowano posiedzenie Rady ZPT. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi do oceny naboru 6/2022. Ponowna ocena operacji dotyczącej wniosku 6/P/2022 złożonego przez Magdalenę Kuta. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top